Winter1Winter2

Kwaliteit

Kinderdagverblijf Spring-in-‘t-Veld voldoet aan de wettelijke eisen geldend voor kinderopvang. Aanvullend is een programma van eisen voor kinderopvang op de boerderij opgesteld door de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). Wij werken met een professioneel geschoold team. Er vindt binnen Spring-in-’t-Veld structurele pedagogische deskundigheidsbevordering plaats voor medewerksters welke dieper ingaat op de beschreven pedagogische theorieën en welke zich tevens richten op vragen uit de praktijk. Hiermee blijft dit een levend geheel waarbij de pedagogisch medewerksters zich blijvend in de organisatievisie kunnen ontwikkelen.

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

Binnen de VAK hebben wij onze licentie behaald om te mogen werken volgens hun richtlijnen, visie en protocollen (de VAK-formule). Door trainingen, overleggen met partners, trajectbegeleiding, intranet, deskundigheidsbevordering en audits blijft kinderdagverblijf Spring-in-‘t-Veld op de hoogte van alle landelijke ontwikkelingen en eisen in de kinderopvang en werken we conform de Wet Kinderopvang, waarmee kwaliteit en veiligheid gewaarborgd worden.

Spring-in-‘t-Veld werk met een kwaliteitssysteem genoemd het HKZ. Zij stellen kwaliteitsnormen op, zodat wij ‘verantwoorde zorg’ kunnen leveren. De kwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd door middel van interne en externe toetsingen volgens het certificeringschema van de HKZ kinderopvang. Kwaliteitszorg zien wij als een doorgaand proces van evaluatie, verbeteringen en het waarborgen van kwaliteit.

Het 4-ogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 is het “vierogenprincipe” in werking gezet. Dit principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.

Kinderdagverblijf Spring-in-‘t-Veld heeft bij het ontwerp en de bouw van het dagverblijf al rekening gehouden met een open karakter. Dit betekend dat elke ruimte waar kinderen verblijven doormiddel van ramen zichtbaar is. Al die ramen maakt het gebouw open en vriendelijk en het maakt het gebouw ‘licht’. Er is goed toezicht; medewerkers lopen bij elkaar naar binnen en houden elkaars groepen in de gaten. Wij werken aan een open en professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen binnen het werk aan te spreken zo laag mogelijk is.

Waar kunnen ouders met een ‘niet pluis gevoel’ naar toe? Ouders kunnen deze gevoelens delen met de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling binnen Spring-in-‘t-Veld: Marlies van Barneveld en Lisette Vermeulen. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van de meldcode Kindermishandeling. Zij bewaakt en draagt zorg voor een kwalitatief goed verlopen procedure. De procedure staat uitgebreid beschreven in ons protocol Meldcode Kindermishandeling.

Meldcode kindermishandeling of huiselijk geweld

Waar kunnen ouders met een ‘niet pluis gevoel’ naar toe? Ouders kunnen deze gevoelens delen met de aandachtsfunctionaris Kindermishandeling binnen Spring-in-‘t-Veld: Marlies van Barneveld en Lisette Vermeulen. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van de meldcode Kindermishandeling. Zij bewaakt en draagt zorg voor een kwalitatief goed verlopen procedure. Kinderdagverblijf Spring-in-‘t-Veld is verplicht melding te doen wanneer er kindermishandeling of huiselijk geweld wordt vermoed. Iedereen staat open voor signalen van de kinderen. Alleen in geval van vermoedens zal er meer gericht gekeken gaan worden en zal de meldcode worden gevolgd. We zullen er vooral naar streven het contact met de ouders open te houden en met elkaar in gesprek te gaan bij vermoedens. De procedure staat uitgebreid beschreven in ons protocol Meldcode Kindermishandeling.

We kunnen bij het AMK altijd terecht voor advies (anoniem).

 

 

 

Spring in 't Veld
Stuivenbergweg 2

3403 NH IJsselstein
LRK: 538369978

030 68 74 777 (kantoor)
030 68 80 780 (groepen)
info@sihv.nl

 

Aangesloten bij de