De oudercommissie

Jolien Weijers, Floris Bruinsma en Linda Veldhuizen-Middag.

Oudercommissie

Volgens de Wet Kinderopvang is iedere kinderopvang, dus ook Spring-in-’t-Veld, verplicht een oudercommissie te hebben. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die de kinderopvang bezoeken en zijn voor een periode van twee jaar benoemd. Als ouder kunt u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeen met betrekking tot de kinderopvang kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de OC vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC.

Doelstelling

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen
 • ouders inspraak te geven over de gang van zaken en de beleidsontwikkeling van de kinderopvang
 • te adviseren ten aanzien van kwaliteitDe OC vormt dus in feite een schakel tussen de kinderopvang en de ouders

Welke taken heeft de OC?

Volgens de Wet kinderopvang moet de directie van de kinderopvang de OC om advies vragen over de voorgenomen besluiten met betrekking tot:

 • uitvoering kwaliteitsbeleid (bijvoorbeeld met betrekking het aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen)
 • pedagogisch beleidsplan
 • voedingsaangelegenheden
 • algemeen beleid op het gebied van voeding
 • risico inventarisatie, veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • beleid met betrekking tot spel – en ontwikkelingsactiviteiten
 • klachtenregeling
 • prijswijzigingen

De OC is dus bevoegd om gevraagd, maar ook ongevraagd, over de hierboven genoemde onderwerpen te adviseren. Van een advies van de OC mag door de directie alleen worden afgeweken als schriftelijk en gemotiveerd kan worden aangegeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

De oudercommissie heeft verder onder meer als taken:

 • fungeren als aanspreekpunt voor de ouders
 • regelmatig overleg voeren met de directie over het beleid
 • op verzoek een inbreng leveren op ouderavonden en thema bijeenkomsten
 • zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de OC

De OC vergadert tenminste vier maal per jaar. Bij de vergaderingen zal de directie aanwezig zijn.

De OC werkt volgens het ‘Reglement voor de oudercommissie van kinderopvang Spring-in-’t-Veld’ naar het model van BOinK en de MOgroep en het ‘Huishoudelijk Reglement Oudercommissie’.
In het eerste document is onder andere vastgelegd wat de taken en functies van de OC zijn. In het tweede wat de taken zijn bavn de leden van de OC, hoe vaak de OC vergader en over hoe ouders worden geinformeerd.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd terecht bij een van de leden van de OC. Vragen per email kunt u sturen naar het algemene emailadres van de oudercommissie: oc@sihv.nl

You are donating to : Ouderportaal

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...